• HMS i hjemmesykepleien : hvordan ivaretas arbeidsmiljøet 

      Helliesen, Hege (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;, Master thesis, 2012)
      Formålet med oppgaven har vært å se på HMS- systemet i hjemmesykepleien. Oppgaven har sett på hvilke arbeidsmiljømessige utfordringer to soner i hjemmesykepleien har i en og samme kommune. Oppgaven har sett på hvordan ...