• Ik-HMS, et virksomhetsverktøy? 

      Warvik, Marianne (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;, Master thesis, 2012)
      Avhandlingen tar utgangspunkt i IK-HMS forskriften krav om medvirkning og kontinuerlig forbedring og ser på effekten av dette kravet i praksis. Det blir diskutert både ufordringer og handlingsmuligheter organisasjoner og ...