• Fra nedgang til suksess? En casestudie av implementering av Lean hos Malm Orstad 

      Lyngstad, Mathilde Sofie; Rasmussen, Maren (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2019;, Master thesis, 2019-06-12)
      Dette forskningsprosjektet tar for seg implementeringsprosessen av Lean som har blitt gjennomført hos virksomheten Malm Orstad. Hensikten med prosjektet er å besvare følgende problemstillinger: 1) Hva kjennetegner ...