• Er sparebankers omdømmebygging identitetsorientert? 

      Torkelsen, Kari Synnøve; Maldal, Sylvi (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2011;, Master thesis, 2011)
      I litteraturen blir omdømmet beskrevet som umulig å styre. Samtidig fremgår det i ulike teorier at virksomheter bør drive med omdømmebygging, da et godt omdømme er vesentlig for de fleste organisasjoner for å kunne overleve ...