• Implementering av samfunnsansvar - Fra idé til praksis 

      Pedersen, Kristine (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-06-14)
      Utgangspunktet for denne studien har vært en interesse for implementering av samfunnsansvar. Samfunnsansvar blir karakterisert som en abstrakt idé som må fortolkes og forstås av organisasjonen for at det skal kunne ...