• Who’s taking the digi-risk? 

      Haugen, Ann-Emilie; Bamarni, Rakel Rojin Nordvoll (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2019;, Master thesis, 2019-06-16)
      Formål: Formålet med denne studien er å forsøke å bekrefte eller avkrefte påstanden om at ledelsen i norske virksomheter løper etter digitalisering. Med «å løpe etter» mener vi at ledelsen prøver så godt de kan med å henge ...