Show simple item record

dc.contributor.authorBuer, Dag
dc.date.accessioned2009-10-07T13:18:10Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184388
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyen
dc.description.abstractForskning har vist at ferske bilførere har større risiko for å havne i en ulykke enn andre trafikanter. Gruppen unge mannlige bilførere (UMB) står for bortimot 25 % av dødsulykkene hvert år i Norge. Flere studier har illustrert i hvilken grad risikorelatert atferd kan være en avgjørende faktor i forhold til trafikkulykker. Det er svært viktig med forskning innenfor de forskjellige høyrisikogruppene slik at man kan få innblikk i hva som ligger bak ulike typer risikoatferd for derved å rette tiltak mer spesifikt inn mot grupper. Hovedmålet med studien var å få et bilde av i hvilken grad holdninger til kjøring av bil har betydning for risikorelatert kjøreatferd. Studiens hensikt var videre å se hvorvidt det var forskjeller mellom ungdom tilhørende bilmiljøer i forhold til annen ungdom. Oppgaven baserer seg på kvantitativ tilnærming og omhandler resultatene fra en undersøkelse blant 214 ungdommer. Utvalget besto av soldater inne til førstegangstjeneste og avgangselever ved en videregående skole. Studien ble gjennomført ved bruk av spørreskjema. Bilinteresserte miljøer ble definert som enten Gatebilmiljø-, Råner- eller Uorganisert bilmiljø. Respondentene ble bedt om å ta stilling til om de anså seg som medlem innenfor en av gruppene eller ikke. Studien har indikert at det er en stor sammenheng mellom hvilken effekt holdninger har på risikorelatert atferd. Videre har studien vist at det innenfor bilinteresserte miljøer trolig finnes grupperinger som kan stå for en kultur som ikke bare dyrker bilen, men også spenningsforholdet når man kjører fort. Det er en klar tendens til at de som selv mener at de tilhører et rånermiljø viser en større grad av risikorelatert atferd. Innenfor Rånermiljøet synes det som om det kan være en norm om at det er akseptert i stor grad å bryte regler i trafikken. Rånere synes det er moro å kjøre for fort, de aksepterer å kjøre over fartsgrensen, foreldrene kjører fort (den sosiale faktor) og de beskriver selv at de har en risikorelatert kjøreatferd.en
dc.format.extent456327 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2009en
dc.subjectholdningeren
dc.subjectrisikoatferden
dc.subjecttrafikksikkerheten
dc.subjectteorien om planlagt atferden
dc.subjectgatebilen
dc.subjectråneren
dc.subjectbilinteressert ungdomen
dc.subjectsamfunnssikkerheten
dc.titleUng mann + fersk + bilinteressert = farlig atferd i trafikken? : En studie av unge menn i bilmiljøer, holdninger til fart og risikoatferd i trafikkenen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [688]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record