Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTofte, Jan
dc.date.accessioned2008-11-20T12:09:47Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184402
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementen
dc.description.abstractFormål: Formålet med oppgaven har vært å finne ut hva som kan gjøre Statens vegvesen mer attraktiv som arbeidsplass for kvinnelige ledere. Oppgavens problemstilling er: Hvilke strukturelle og kulturelle forhold må anses som relevante for at kvinner skal la seg tiltrekke til lederstillinger i Statens vegvesen. Teoretisk forankring: Teoridelen tar på den ene siden for seg kvinnelitteratur for å bedre forstå kvinners valg og behov. På den annen side organisasjonsstruktur og organisasjonskultur for å belyse hvilke forhold som kan være aktuelle å endre, for at Statens vegvesen skal være en attraktiv arbeidsplass for kvinner i lederstillinger. Metode: Intervju er valgt som metode for å skaffe til veie datainformasjon om hvordan kvinnelige ledere opplever og ønsker seg strukturelle og kulturelle forhold i organisasjonen. Empirien er analysert og drøftet i forhold til den valgte teori. I tillegg sies det noe om utvalget og validiteten. Resultater: Funnene fra intervjuene blir presentert. Disse viser at det er flere forhold til at kvinnelige ledere lar seg tiltrekke eller blir værende i lederstillinger i statens vegvesen. Flere av forholdene har med god lederatferd å gjøre. Drøfting: Funnene blir analysert og sett i sammenheng med teoridelen. Deretter blir de drøftet i forhold til hva som kan gjøre Statens vegvesen mer attraktiv som arbeidsplass for kvinner i lederstillinger. Konklusjon og anbefalinger til tiltak: Funnene blir drøftet opp mot problemstillingene og det blir gitt en anbefaling til toppledelsen i forhold til å nå en målsetting på 40 % kvinneandel innen ledelse.en
dc.format.extent551743 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2008en
dc.subjectendringsledelse
dc.titleStatens vegvesen som attraktiv arbeidsplass for kvinnelige ledereen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [1061]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Vis enkel innførsel