Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGramstad, Kristine
dc.date.accessioned2009-10-05T10:16:16Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184418
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementen
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler bærekraftig utvikling og bedrifters samfunnsansvar, nærmere bestemt teorien omkring den triple bunnlinjen. Det er en teoretisk rettet oppgave som tar sikte på å forklare hva som ligger i konseptet trippel bunnlinje (TBL), og å vurdere TBLs bidrag til bærekraftig utvikling. Jeg bruker et transformativt perspektiv for å se hvordan ideen bærekraftig utvikling transformeres ned på bedriftsnivå, og jeg gjør bruk av tre organisasjonsteorier for å vise ulike syn på bedrifter og endringsprosesser. I tillegg, for å kunne belyse TBLs effekt på bærekraftig utvikling er det nødvendig å sette oppgaven i en større kontekst og også vurdere hvordan TBL påvirker reguleringsarbeid. Det er mulig å tenke seg at TBL virker positivt som bedrifters bidrag til bærekraftig utvikling, men samtidig virker underminerende på reguleringsarbeid. Jeg bruker rammeverket Global Reporting Initiative (GRI) som operasjonalisering av TBL. I oppgaven finner jeg en rekke problemområder med TBL og jeg drøfter TBLs forbedringspotensiale. De fire hovedproblemområdene jeg finner med konseptet TBL er holisme-problemet, summeringsproblemet, trade offs og stakeholder-involvering. I tillegg viser jeg en rekke problemer med rapporteringen. Konklusjonen på oppgaven er at TBL i dag ikke trenger å medføre noen endring i bedrifter, men at TBL har potensiale til å være en større bidragsyter til bærekraftig utvikling om konseptet blir tydeliggjort. TBL bør gå fra å være et rapporteringsverktøy hvor ”anything goes” til å i større grad være svar på samfunnets store problemer. Jeg peker på en rekke forslag som kan bidra i den retning. Oppgaven viser at TBL ikke er noen erstatning for regulering, men derimot et supplement. Myndigheter bør benytte seg av de potensielle synergieffektene mellom frivillige initiativer som TBL og regulering for å i størst mulig grad bidra til bærekraftig utvikling.en
dc.format.extent670599 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2009en
dc.subjectbærekraftig utviklingen
dc.subjectbedrifters samfunnsansvaren
dc.subjecttrippel bunnlinjeen
dc.subjectglobal reporting initiativeen
dc.subjecttransformativt perspektiven
dc.subjectendringsledelseen
dc.titleHvilket potensiale har den triple bunnlinjen, operasjonalisert via GRI, til å bidra til å nå målet om bærekraftig utvikling?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Vis enkel innførsel