Show simple item record

dc.contributor.authorMeyer, Pål Christian
dc.date.accessioned2009-10-05T11:54:17Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184422
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementen
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler organisasjoners kapasitet til å tilpasse og utvikle seg i forhold til dynamiske omgivelser. Dette innebærer evnen til å utnytte interne ressurser på en slik måte at organisasjonens ytelse og konkurransekraft styrkes. I denne sammenheng fremstår ledere som sentrale i forhold til strategi, ressursallokering, og innovativ virksomhet. Spørsmålene som stilles i oppgaven er om offentlige organisasjoner har en slik kapasitet og hvordan denne anvendes. For det andre prøver jeg å avdekke hvilke ledelsesprosesser som kan tilknyttes en slik kapasitet, og hvordan de påvirker organisasjonsprosesser, og utfallet av disse. Undersøkelsesopplegget er kvalitativt, og baserer seg på intervjuer av ledere i kommunesektoren. Som følge av resultatet fra mine undersøkelser identifiseres flere sentrale ledelsesprosesser, samt ulike funksjoner ledere har i slike prosesser. Disse er både knyttet til planlegging, organisering, og gjennomføring av endringsprosesser. Med utgangspunkt i et teoretisk rammeverk og utvalgt datamateriale fra en norsk kommune, tester undersøkelsen teoriens anvendbarhet, forslag til teoretisk modifikasjon, og praktiske implikasjoner for ledere. Viktige funn som kan nevnes er innvirkningen strategiske analyse- syntese prosesser, politiske ledelsesprosesser, og innovative ledelsesprosesser har på organisasjoners kapasitet til å omforme organisasjonens interne ressurser. Videre viser det seg at evnen ledere har til å orkestrere samspillet mellom betydningsfulle aktører, ressurser, og kreative fora styrker denne kapasiteten.en
dc.format.extent1186221 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2009en
dc.subjectendringsledelseen
dc.subjectstrategisk ledelseen
dc.subjectdynamiske kapabiliteteren
dc.subjectdynamisk ressursbasert perspektiven
dc.subjectoffentlig forvaltningen
dc.subjectkommunesektorenen
dc.titleDynamiske kapabiliteter i kommunesektoren : paradoks eller mulighet?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [691]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record