Show simple item record

dc.contributor.authorJakobsen, Lise
dc.date.accessioned2010-05-05T13:25:45Z
dc.date.available01-09-2010
dc.date.available2010-05-05T13:25:45Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184466
dc.descriptionMaster's thesis in Art and culture studiesen_US
dc.description.abstractKapittel 1 er som tittelen sier, en introduksjon av oppgaven. Det gir først en kort oversikt over kvenenes situasjon fra de tidligste skriftlige kilder vi kjenner til, og frem til deres status som nasjonal minoritet i dag. Deretter gir det et innblikk den teoretiske og metodiske tilnærmingen som benyttes i denne oppgaven. Kapittel 1 inneholder også en fremstilling av hvordan begrepene ”kultur”, ”identitet” og ”globalisering” benyttes i oppgaven, og hvilken betydning de har for problemstillingen, samt en presentasjon av de kvenske kulturinstitusjonene som innbefattes i prosjektet. Jeg presenterer deretter problemstillingen, og følger opp med en redegjørelse av grunnlaget for valg av nettopp denne problemstillingen. Kapittel 2 gir et historisk innblikk i kvenenes situasjon, sett i sammenheng med retninger innenfor minoritetspolitisk teori som angår relasjonen mellom minoritet og vertsamfunn. I dette kapittelet har jeg også gitt plass til beskrivelse av sentrale endringsprosesser for begrepet ”kven”. Kapittel 3 tar for seg oppgavens teoretiske plattform, der Edward Sojas teorier om ”first-”, ”second-” og ”thirdspace” er elementære. Kapittelet inkluderer en redegjørelse for skiftet fra en nasjonal til en global diskurs, samt alternativer til essensialisme. Kapittel 4 viser til oppgavens metodiske tilnærming, og forklarer valg av kvalitative metoder og empirisk materiale. Jeg tydeliggjør deretter tre metodiske innganger; Sojas thirdspaceepistemologi, diskursanalyse og intervju. Kapittel 5 knytter sammen det teoretiske og metodiske rammeverket med mitt empiriske materiale. Dette gjøres gjennom analyse av de kvenske kulturinstitusjonenes syn på kultur og identitet. Det vises deretter til alternative perspektiver på produksjon, reproduksjon og diskursiv konstruksjon av identitet og kultur gjennom analyse av kvensk identitet innenfor en diskurs styrt av globalisering og teknologiske endringsprosesser. Kapittel 6 utgjør avslutningen på oppgaven.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2009;
dc.subjectkunsten_US
dc.subjectkulturvitenskapen_US
dc.subjectkveneren_US
dc.titleKven er kven : en analyse av kvensk kultur og identitet i en global diskursen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Cultural science: 060::Nordic cultural science: 061en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [688]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record