Show simple item record

dc.contributor.authorWaldeland, Ellen
dc.date.accessioned2010-09-09T11:20:35Z
dc.date.available2010-09-09T11:20:35Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184486
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyen_US
dc.description.abstractNorge har de siste årene opplevd flere små og noen store strømbrudd, men de fleste av dem har så langt ikke vært spesielt langvarige. Utviklingen og sårbarheten innen kraftbransjen og mer ekstremvær som følge av klimaendringer peker dessverre på at dette er noe vi bør forberede oss på at kan skje. Beredskapsplaner, øvelser og trening er viktige elementer for et godt fungerende krisehåndteringsapparat. Likevel kan man ikke gardere seg 100 % for alt. Og som ordtaket sier: ”en ulykke kommer sjelden alene”. Hva skjer dersom telekommunikasjonen svikter under et strømbrudd og befolkning og aktører i krisehåndteringsapparatet mister muligheten for å kommunisere? Sentrale myndigheter understreker i ulike offentlige dokumenter at telenettet må gjøres mer robust enn det er, for å tåle en krise og definerer både elektrisk kraft og elektronisk kommunikasjon som kritisk infrastruktur. Samfunnets grunnleggende behov dekkes av en rekke kritiske funksjoner som er avhengig av elektroniske kommunikasjonsnett. Samtidig er en stabil kraftforsyning helt nødvendig for at telenettet skal fungere. På hvilken måte er krisehåndteringsapparatet forberedt til å håndtere et langvarig og massivt strømutfall med svikt i telekommunikasjon? Metodisk er undersøkelsen begrenset til fire kommuner i Rogaland fylke, herunder Stavanger kommune, Sandnes kommune, Sola kommune og Rennesøy kommune, i tillegg til offentlige etater som Politiet og Fylkesmannen i Rogaland. Røde Kors og Telenor er også representert i undersøkelsen. Undersøkelsen bygger på en kvalitativ metode med intervju av nøkkelinformanter i de overnevnte etater og organisasjoner. Følgene teoretiske er anvendt i undersøkelsen og bidrar til å svare på problemstillingen: Mindfulness Forholdet mellom myndigheter og befolkning i en krise Barrierer og forsvar i dybden Aktive feil og latente forhold Produksjon og sikkerhet Sikkerhet og økonomi – the unrocked boat Resilience På flere områder ble antakelser bekreftet når det kommer til beredskapen i kommunene. Funnene tyder på at de fleste aktørene har et stykke å gå før de er forberedt til å håndtere et langvarig og massivt strømutfall der telekommunikasjonen svikter. Dette gjenspeiler seg både på grunn av manglede bevissthet om at en slik krise kan skje, på grunn av manglende barrierer som opplæring og øvelser. Noen funn tyder på at aktørenes kriseledelser er organisert på en måte som vitner om resilience, mens andre funn kan tyde på at krisehåndteringsapparatet samlet sett ikke tyder på resilience. De fleste informantene i kommunene og informanten hos Fylkesmannen har en god bevissthet når det kommer til informasjon til befolkningen, og erkjenner at det er veldig viktig. Samtidig som de er klar over det enorme informasjonsbehovet som vil oppstå. Der tydelig at størrelsen på kommunene og hvorvidt de har beredskapsansvarlige som jobber 100 % med dette er av stor betydning for beredskapen. Dette gjenspeiler funnene på flere områder.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2010;
dc.subjectsamfunnssikkerheten_US
dc.subjectstrømbrudd
dc.subjecttelekommunikasjon
dc.subjectberedskap
dc.subjectkrisehåndtering
dc.subjectoffentlig beredskap
dc.title"Kan sånne ting skje her'a?" : strømbrudd og svikt i telekommunikasjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [691]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record