Show simple item record

dc.contributor.authorDybwad, Anders
dc.date.accessioned2010-12-22T10:09:47Z
dc.date.available2010-12-22T10:09:47Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184542
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyen_US
dc.description.abstractOppgavens arbeidshypotese er ” Helsemessig CBRN beredskap er ikke tilstrekkelig ivaretatt, og vil kollapse i en reell hendelse.” Analysene i denne oppgaven har vist at det er en stor risiko for at arbeidet på et forurenset skadested av større art vil kollapse. Forfatteren analyserer elementer i CBRN beredskapen i relasjon til Charles Perrow og James Reasons teorier om systemulykker og hendelser i organisasjoner. To viktige systemer i denne beredskapen er Mobil rense enhet (MRE) og vernedrakt (SoS dekon kit) Forfatteren har gjennom analyse av disse beredskapstiltakene, ved bruk av teori og vitenskapelig dokumentasjon, kommet fram til det resultat at systemene ikke bør stå som beredskapstiltak. Til det er det for store mangler og usikkerhet på tilgjengelighet, kvalitet og pålitelighet i det enkelte tiltaket. Disse faktorene er viktige kvalitetsmål i alle former for beredskap. Forfatteren kommer til slutt med konklusjoner og anbefalinger som støttes av forskning utført av svenske myndigheter, rapporter fra det norske kompetansemiljøet innen CBRN og egne erfaringer. Det trengs endringer i CBRN beredskapen. Det eksisterende vitenskapelige materialet peker på behov for et mer pasientfokusert, effektiv, forenklet og kravsatt CBRN beredskap i framtiden. En forutsetning for dette er blant annet at de nye prinsipper for håndtering av syke/skadede på forurenset skadested, slik de beskrives i Håndbok i NBC Medisin, implementeres på nasjonalt nivå. Dette er imidlertid avhengig av at prinsippene aksepteres på direktorat- og departementsnivå. Beredskap som ikke aktivt opprettholdes vil forvitre, noe man dessverre ser tegn til innen CBRN beredskapen i dag. Første og viktigste tiltak for å stoppe dette er at sentrale myndigheter erkjenner at CBRN beredskapen skal være nasjonalt anliggende. Andre viktige tiltak er en sentral oppfølging av beredskapens kvalitet, funksjonalitet og innhold, og at det settes klare krav fra sentrale myndigheter. Det er behov for investeringer i beredskapen innen helse og justissektoren. Investeringer i nytt materiell for beskyttelse, dekontaminering og deteksjon anbefales for en mer effektiv håndtering på skadestedet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2010;
dc.subjectsamfunnssikkerheten_US
dc.subjectCBRNen_US
dc.subjectberedskapen_US
dc.subjectMREen_US
dc.subjectSoS dekon kiten_US
dc.subjectROSen_US
dc.subjectbarriereren_US
dc.subjectPerrowen_US
dc.subjectreasonen_US
dc.titleCBRN beredskap i helseforetakene, nåtid og framtiden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.source.pagenumber114 p.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [873]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record