Show simple item record

dc.contributor.authorTjørn, Birte
dc.date.accessioned2013-07-17T12:52:39Z
dc.date.available2013-07-17T12:52:39Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationKomf. til juni 2013no_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184582
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementno_NO
dc.description.abstractSikkerhet har lenge stått høyt oppe på dagsorden hos virksomhetene, og det har etterhvert også blitt mer og mer fokus på dette i hele samfunnet. Men hvordan kan ulykker fremdeles oppstå? Denne avhandlingen tar for seg temaet organisatorisk sikkerhet som er en relativt ny trend innenfor sikkerhet. Flere forskere og teoretikere hevder at dette temaet, i tillegg til andre faktorer må være på plass, for å bedre sikkerheten enda mer. Organisatorisk sikkerhet er et omfattende tema. Avhandlingen vil derfor konsentrere seg om dimensjonene: Ledelse, Kompetanse og Roller & Ansvar. Og hvordan fokus og forbedring av disse kan påvirke sikkerheten. Selve undersøkelsen er gjort av to virksomheter, Statoil og Brannvesenet Sør – Rogaland (BrannSR). Avhandlingen er en kvalitativ undersøkelse der metodene som er brukt for innhenting av informasjon hovedsakelig er dokumentanalyse og intervju. Problemstillingen er: Kan vi igjennom å undersøke parameterne: kompetanse, ledelse og roller & ansvar, si noe om virksomhetene Statoil og BrannSR har et organisatorisk syn på sikkerhet? Er dette et syn vi finner igjen også hos myndighetene, og i det praktiske arbeidet med å forbedre sikkerheten i virksomhetene? Avhandlingen ser altså på trender innenfor sikkerhet, og hvilke trender som kan finnes igjen hos hver enkelt virksomhet. Det blir også sett på retningslinjer fra myndighetene, og hvordan organisasjonen selv lager retningslinjer for sine ansatte? Finner vi dette igjen i praksis hos virksomhetene? Resultatene fra undersøkelse viser at Statoil opp igjennom årene har brukt mye ressurser på sikkerhet. Det finnes god sikkerhetskultur i virksomheten. Men på grunn av gamle anlegg møter de en del utfordringer med tanke på den tekniske sikkerheten, de har i tillegg igjen å forbedre litt på de organisatoriske sikkerhetstiltakene. BrannSR er en relativt ny organisasjon, ni kommuner gikk i 2004 sammen for å danne Brannvesenet Sør – Rogaland som er en IKS. De har etter den tid hatt utfordringer med å implementere de verdiene de ønsker for virksomheten. Da særlig innenfor helse-, miljø- og sikkerhet. Virksomheten har en økende kulturell sikkerhet og enkelte dimensjoner innenfor den organisatoriske sikkerheten er bra. Men de må fremdeles arbeide med å forbedre den kulturelle og enkelte dimensjoner av den organisatoriske sikkerheten. Da særlig må arbeidet med forbedring av tilbakemeldingssystemet komme på plass, og skape en kultur for tilbakemelding. Avhandlingens hovedfunn er presentert videre i kapittel 5.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2011;
dc.subjectorganisatorisk sikkerhetno_NO
dc.subjectledelseno_NO
dc.subjectkompetanseno_NO
dc.subjectempowermentno_NO
dc.subjectrollerno_NO
dc.subjectansvarno_NO
dc.subjectendringsledelseno_NO
dc.titleOrganisatorisk sikkerhet, finnes teoriene i praksis?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [689]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record