Show simple item record

dc.contributor.authorFinbak, Hilde Marie
dc.date.accessioned2011-09-10T10:27:54Z
dc.date.available2011-09-10T10:27:54Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184590
dc.descriptionMaster's thesis in Change Managementen_US
dc.description.abstractOppgaven analyserer Museum Stavanger AS(MUST) sin nåværende situasjon og hvordan endringer i omgivelsene har ført til et større press i konkurranse om publikums oppmerksomhet. Fokus har blitt satt på organisatorisk tenkning og strategisk utvikling. Problemstillingen oppgaven tar utgangspunkt i er om markedsstrategiens bruk av sosiale medier er god nok i lys av visjon, målsetting og strategi. Problemanalysen tar sikte på å vurdere hvordan den nåværende markedsstrategien i bruk av sosiale medier forholder seg til MUST sin valgte visjon, verdier, målområder og krav om resultat. Dette gjennom teorier som kobler organisasjonens eksterne omgivelser mot de interne prosessene og hvordan en helhetstenkning kan øke sannsynligheten for en effektiv kommunikasjon, ressursbruk og ønskede resultater. Datainnsamlingen har i hovedsak vært dokumentanalyse, for å undersøke hvordan øvrige strategier og mål har påvirket markedsstrategien, og observasjon, for å vurdere hvordan markedsstratgien faktisk uttøves og gi videre innsikt i et felt med uante muligheter for bedrifter og organisasjoner. Teori om hvordan sosiale medier kan klassifiseres og viktige motivasjonsfaktorer har sammen med generisk og ekstern benchmarking, og avgrensing til analyse av Facebook, gitt grunnlag for sammenligning av MUST, og Stavanger Kunstmuseum, sin bruk av Facebook-siden med andre organisasjoner. Dette særlig i forhold til målområdene om å nå nye målgrupper, undersøke nye inntektsmuligheter og drive tilbudsutvikling i henhold til MUST sin handlingsplan. Alt dette kan igjen måles ut i fra krav om resultat og konkurransestyrke. Problemanalysen viser at det markedsstrategien slik den fremstår i dag ikke er god nok i lys av visjon, målsetting og strategi. På bakgrunn av problemanalysen anbefales en målgruppe og videre tiltak og handlingsplan til hvordan Stavanger Kunstmuseum sin Facebook-side kan utvikles. Faktorer som tid, planlegging, overvåking og interne prosesser har blitt identifisert som svært viktige for hvordan ledelsen kan møte strategiske utfordringer i videre bruk og utvikling av sosiale medier i sin markedsstrategi.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2011;
dc.subjectendringsledelseen_US
dc.subjectmarkedsstrategien_US
dc.subjectsosiale medieren_US
dc.subjectvisjonen_US
dc.subjectmålsettingen_US
dc.subjectresultaten_US
dc.titleEn strategisk vurdering av Museum Stavanger AS bruk av sosiale medier med hovedfokus på Stavanger Kunstmuseum og Facebooken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [688]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record