Show simple item record

dc.contributor.authorClementsen, Kjetil
dc.date.accessioned2011-09-15T15:52:00Z
dc.date.available2011-09-15T15:52:00Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184606
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyen_US
dc.description.abstractMasteroppgaven søker først å gi en beskrivelse av hvordan klimapolitikken er utformet i Stavanger Kommune. Klimapolitikken er hovedsakelig basert på fire politisk vedtatte planer og avtaler. Den klimapolitiske målsetningen er 20 % kutt innen 2020 og 80 % kutt innen 2050. Valg av tiltak er basert på de klimapolitiske hensynene ”Kostnadseffektivitet” og ”Politisk realiserbarhet”. Med dette menes at valg av tiltak baseres på en vurdering av kostnader og hva som er politisk gjennomførbart. Masteroppgaven søker dernest å forstå og forklare hvorfor klimapolitikken er utformet slik den er gjennom en strukturfortolkning og en aktørfortolkning. Oppgaven viser at de klimapolitiske hensynene ”Kostnadseffektivitet” og ”Politisk realiserbarhet” er uttrykk for den institusjonelle logikken ”Klima som mulighet”. Strukturfortolkningen viser at ”Klima som mulighet” legger premissene for at aktørene vektlegger teknologisk utvikling, økonomi, holdningskapende arbeid og styring gjennom nettverk. Aktørfortolkningen viser at aktørene vedlikeholder og styrker ”Klima som mulighet” som den førende institusjonelle logikken. Fraværet av aktører som utfordrer dette gjør at ”Klima som mulighet” former aktørene og aktørene styrker ”Klima som mulighet” i en selvforsterkende mekanisme.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2011;
dc.subjectinstitusjonell logikken_US
dc.subjectinstitusjonell teorien_US
dc.subjectstavanger kommuneen_US
dc.subjectinstitusjoneren_US
dc.subjectinstitusjonelle entreprenøreren_US
dc.subjectklimaen_US
dc.subjectpolitikken_US
dc.subjectklimapolitikken_US
dc.subjectkriterier for beslutningen_US
dc.subjectsamfunnssikkerheten_US
dc.titleKlimapolitikk i Stavanger Kommune: Hvordan er klimapolitikken utformet i Stavanger Kommune? Hvordan kan vi forstå og forklare utformingen av klimapolitikken i kommunen?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.source.pagenumber99en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [689]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record