Show simple item record

dc.contributor.authorPettersen, Kristin Elisabeth Næss
dc.date.accessioned2011-06-01T11:38:04Z
dc.date.available2011-06-01T11:38:04Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184638
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyen_US
dc.description.abstractDenne oppgaven tar utgangspunkt i at det er lite fokus på sikkerhetsbelter i buss i det norske samfunnet, og den ønsker å belyse problemstillingen ”Hvorfor er det så lite fokus på bruk av sikkerhetsbelter i buss?” For å besvare problemstillingen, er det hentet inn data i form av dokumentundersøkelser og 9 intervjuer. Som grunnlag for innhentingen og drøftingen ligger teorier om organisasjoner, risikopersepsjon og risikostyring. Det blir blant annet brukt Reasons teori om organisatoriske ulykker, Avens teorier om risikostyring, samt teorier angående risikopersepsjon. Det ble intervjuet representanter fra ulike aktører innen trafikksikkerhetsområdet i Norge, blant annet fra Vegdirektoratet, Statens vegvesen, Utrykningspolitiet og Trygg Trafikk. Det ble også foretatt intervjuer med representanter fra et busselskap, Unibuss ekspress, og med det fylkeskommunale selskapet Kolombus som styrer kollektivtrafikken i Rogaland. Resultatene viser at lite fokus på bruk av sikkerhetsbelter i buss kan forklares med en dårlig sikkerhetskultur, der informasjon i stor grad går fra myndighetsnivåer og nedover i systemet. Dette skjer i form av lover og regler. Det synes som om de nederste nivåene har vanskelig for å kommunisere oppover. Det lille fokuset på sikkerhetsbelter i buss kan også forklares ved at sikkerhet går på bekostning av økonomi, blant annet på grunn av anbudskonkurranse blant ulike busselskaper. Risikopersepsjon kan også brukes til å forklare hvorfor det ikke er større fokus. I tillegg er det mange aktører på banen når det gjelder trafikksikkerhetsspørsmål, og det gir uklare ansvarsforhold, noe som gjør at fokus på enkelte saker svinner bort. Oppgaven konkluderer til slutt med at det, på grunn av reaktive tiltak i motsetning til proaktive tiltak i risikostyringen, finnes en storulykkesrisiko i busstransporten.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2010;
dc.subjectsamfunnssikkerheten_US
dc.subjectsikkerhetsbelteen_US
dc.subjectbussen_US
dc.subjecttraffikksikkerheten_US
dc.subjectrisikostyringen_US
dc.titleHvorfor så lite fokus på sikkerhetsbelter i buss?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.source.pagenumber133 P.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Show simple item record