Show simple item record

dc.contributor.authorJohannesen, Dag Tomas Sagen
dc.date.accessioned2012-11-05T14:31:21Z
dc.date.available2012-11-05T14:31:21Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184664
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyno_NO
dc.description.abstractDet norske samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet bygger på tre grunnleggende prinsipper; ansvar-, likhet- og nærhetsprinsippet. Disse prinsippene defineres og presenteres i et utall av ulike dokumenter, som offentlige dokument, i veiledere fra direktorat og i kommunale beredskapsplaner. I St.meld. nr. 22 (2007- 2008)) om samfunnssikkerhet beskrives prinsippene som følger: Ansvarsprinsippet innebærer at den etat som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, også har ansvaret for å håndtere ekstraordinære hendelser på området. Likhetsprinsippet betyr at den organisasjon man opererer med til daglig skal være mest mulig lik den organisasjon man har under kriser. Nærhetsprinsippet innebærer at kriser organisatorisk skal håndteres på et lavest mulig nivå. Med dette som utgangspunkt forstås prinsippene som et virkemiddel for å styre sikkerheten og fordele ansvar og oppgaver innen forebygging og beredskap. Denne oppgaven tar for seg nettopp spørsmålet om hva likhetsprinsippet er, hvordan vi forstår det, hvordan dette kan påvirke sikkerhets- og beredskapsarbeidet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2008;
dc.subjectlikhetsprinsippetno_NO
dc.subjectansvarsprinsippetno_NO
dc.subjectsamordningno_NO
dc.subjectberedskapno_NO
dc.subjectrasjonalisert myteno_NO
dc.subjectinstitusjonaliseringno_NO
dc.subjectsamfunnssikkerhetno_NO
dc.titleLikhetsprinsippet : en rasjonalisert myteno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO
dc.source.pagenumber86no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [688]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record