Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorApall-Olsen, Ingeborg
dc.date.accessioned2012-05-15T07:28:16Z
dc.date.available2012-05-15T07:28:16Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184676
dc.descriptionMaster's thesis in Art and culture studiesno_NO
dc.description.abstractOppgaven tar sikte på å undersøke hvordan sentrale aktører i Bjørvika-utbyggingen forstår begrepet mangfold, og hvordan de i praksis arbeider for at Bjørvika skal bli- en mangfoldig sentrumsbydel. Dette vil undersøkes med utgangspunkt i teori om bypolitikk, da spesielt med fokus på governancestyring. Begrepet mangfold har stor fortolkningselastisitet og en begrepsavklaring er nødvendig. I denne oppgaven deles begrepet i to dimensjoner: materielt og immaterielt mangfold. Materielt mangfold har jeg videre delt i fire kategorier som aktørene oppfatter som viktige for å skape en mangfoldig bydel; næringsmangfold, mangfold i boligsammensetningen, kulturelt mangfold og mangfold i rekreasjonstilbud. Immaterielt mangfold knytter seg i denne oppgaven til sosialt mangfold. Denne formen for mangfold er for meg vesentlig for at Bjørvika skal bli en levende, inkluderende og mangfoldig bydel, men det fremkommer som mindre viktig for mange sentrale aktører. I tillegg vil oppgaven undersøke forholdet mellom behovet for kontroll og ønsket om mangfold i Bjørvika.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;
dc.subjectkunstno_NO
dc.subjectkulturvitenskapno_NO
dc.subjectBjørvikano_NO
dc.subjectmangfoldno_NO
dc.subjectestetiseringno_NO
dc.titleBjørvika- en mangfoldig sentrumsbydelno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber116no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [872]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Vis enkel innførsel