Show simple item record

dc.contributor.authorKittilsen, Hanne
dc.date.accessioned2012-05-15T07:54:43Z
dc.date.available2012-05-15T07:54:43Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184678
dc.descriptionMaster's thesis in Endringsledelseno_NO
dc.description.abstractBakgrunnen for oppgaven er an antakelse om at offshore – arbeidere som jobber skiftarbeid i Nordsjøen kan ha større problemer med å få til en god jobb – hjem balanse enn andre. Det viser seg i tillegg at offshore – arbeiderne, sammenlignet med andre yrkesgrupper har en høyere skilsmisseprosent. Overgangene mellom jobb – og hjemmeliv kan være utfordrende for den ansatte, og for familien. Målet med studien er derfor å undersøke om bedriftene gjør noe for å lette overgangene for disse familiene, og om HMS – lovgivningen sier noe om dette, og i tilfelle på hvilken måte dette følges opp av bedriftene. Studien er eksplorerende og har en kvalitativ form. Den anvender intervju som metode av par som er rekruttert av arbeidsgiverne på oppdrag fra IRIS. Inklusjonskriteriene som ligger til grunn for å kunne delta er at den ene har jobbet i en skiftordning i Nordsjøen i minst to år, og den andre er hjemme og tar seg av barna og alt hjemme. De må da også ha forsørgeransvar for barn under 18 år. Intervjuene har vært semi – strukturerte med tema, for å forsøke å få frem parenes subjektive opplevelse av hvordan det fungerer for dem å jobbe i skiftarbeid i Nordsjøen. Hva informantene opplever at bedriften gjør i sitt systematiske HMS - arbeid for å bidra til en god jobb – hjem balanse, og evt hva de kunne gjort bedre. Det har kommet frem at det som oppleves som noe av det viktigste for å få til en god jobb – hjem balanse er at de to partene har en god forståelse for hverandres situasjon og en god kommunikasjon seg imellom. Slik forståelse kan oppnås ved at den som er hjemme selv har erfaring med å jobbe i skiftarbeid, enten ved at de har jobbet, eller jobber i en skiftordning selv, eller ved at for eksempel far har jobbet i tilsvarende ordning. Det at den som er hjemme er selvstendig er også en forutsetning når man lever med en som er borte i to uker på jobb. Det arbeidsgiverne kan gjøre for å bidra til en slik forståelse, er å ha for eksempel seminar eller teambuliding og andre tilstelninger for familien, der ulike tema kan tas opp. I tillegg til noe sosialt der den som er hjemme kan få treffe kollegaer og ledelsen, og andre som er i samme situasjon som dem selv. Det har også kommet frem at det eksisterer et gap mellom myndighetenes krav gjennom IK – HMS forskriften, og status quo når det gjelder arbeidet med dette ute i virksomhetene. Noen bedrifter har hatt ulike tiltak ifht dette, men i all hovedsak ser det ut som praksis fremdeles henger etter myndighetenes intensjoner og krav.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;
dc.subjectendringsledelseno_NO
dc.subjectjobb - hjem-balanseno_NO
dc.subjectbærekraftige arbeidsplasserno_NO
dc.subjectHMS-ledelseno_NO
dc.subjectbedriftenes samfunnskontraktno_NO
dc.titleJobb - hjem balansen for offshorearbeidere, er det en del av det systematiske IK - HMS arbeidet i bedriftene?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO
dc.source.pagenumber88no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [1061]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record