Show simple item record

dc.contributor.authorSvendsen, Ida Hartveit
dc.date.accessioned2012-11-05T11:32:58Z
dc.date.available2012-11-05T11:32:58Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184694
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementno_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler den psykologiske kontrakten og dens påvirkning på ansatte i bemanningsbransjen. Det er valgt en casestudie med kvalitative intervjuer for å innhente data om medarbeideres opplevelse av det å være ansatt i et bemanningsbyrå. Bakgrunnen for oppgaven er en kvantitativ medarbeiderundersøkelse gjennomført av Manpower AS, høsten 2011. Spesielt har spørsmålet om enhetens rutiner for oppfølging blitt sett under lupen da det er store ulikheter i scoren mellom avdelingene i sørvest regionen. Hovedtemaet har vært å avdekke medarbeiderens opplevelse av oppfølging og hvordan den psykologiske kontrakten påvirker dette. I tillegg har blant annet sett på hvorvidt den psykologiske kontrakten er synlig i arbeidsforholdet og om det finnes forventninger om oppfølging. Formålet med studien er å begrense kunnskapen om hvordan det er mulig å unngå utskiftning av medarbeidere i bemanningsbyråene i tillegg til å bidra til å øke tilfredsheten i forhold til oppfølging. I samtale med respondenter fra ulike avdelinger har det kommet fram at de fleste er svært fornøyd med sitt arbeidsforhold i Manpower og ulikhetene som medarbeiderundersøkelsen har vist gjenspeiles ikke. Den psykologiske kontrakten er i liten grad synlig for partene i kontrakten, men den er til stede og dette gjenspeiles i respondentenes forventninger og fortellinger om sine arbeidsforhold. Oppgaven inneholder også tiltak for å bedre oppfølging og oppfølgingsrutiner på avdelingene. Forventningsavklaring og avklaring av innholdet i den psykologiske kontrakten har vist seg å være avgjørende for å minske konflikter og brudd på den psykologiske kontrakten.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;
dc.subjectendringsledelseno_NO
dc.subjectden psykologiske kontraktenno_NO
dc.subjectbemanningsbyråno_NO
dc.subjectmidlertidig arbeidsforholdno_NO
dc.subjectoppfølging av ansatteno_NO
dc.titleHvordan påvirker den psykologiske kontrakten opplevelsen av oppfølging blant ansatte i bemanningsbyråer?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO
dc.source.pagenumber63no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [688]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record