Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorCichocka-Liavad, Marta Adriana
dc.date.accessioned2012-09-20T08:37:56Z
dc.date.available2012-09-20T08:37:56Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184696
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementno_NO
dc.description.abstractFor noen år siden åpnet Norge sine landegrenser for arbeidsinnvandring. Dette har brakt med seg ettertraktet arbeidskraft, men også noen nye utfordringer inn i det norske arbeidslivet. Polske arbeidsinnvandrere har etter EU-utvidelsen i 2004 blitt den klart største innvandringsgruppen i Norge. Polakker sees på som dyktige, solide og hardt arbeidende ansatte. Likevel viser det seg at mangelfulle ferdigheter i norsk, samt ulike verdier som preger den polske og den norske kulturen ofte fører til store utfordringer knyttet til kommunikasjon. Formålet med fremstillingen er å belyse problematikken knyttet til oversettelse av norsk organisasjonskultur for utenlandske arbeidere ved bruk av referanser fra deres hjemland. Teorikapittelet gir en oversikt over aktuelle teorier på feltet og omhandler blant annet teorier om kommunikasjon, kultur og translasjon. Oppgaven har en kvalitativ tilnærming og er et case studie om møter mellom den norske og den polske arbeidskulturen ved Kverneland. For å skape et bilde av prosessen har datamaterialet blitt samlet gjennom kvalitative intervjuer med de polske og de norske ansatte ved bedriften. Funnene presenteres i oppgavens kapittel fire. De analyseres deretter med et utgangspunkt i det teoretiske grunnlaget i kapittel fem. Oppgaven avsluttes med en konklusjon i kapittel seks. Resultatene av studien peker på at de polske ansatte samt bedriftens ledelse opplevde en endring på valgte fokusområder. Polakkene ved Kverneland fikk en bedre innsikt i den kulturelle konteksten ved bedriften og fikk større innflytelse over egen arbeidssituasjon. Studien konkluderes derfor med at oversettelse av en norsk arbeidskultur kan bli vellykket. Kulturelle ulikheter bør ikke utelukkende sees på som barrierer for kommunikasjon, men også som en ressurs. Referanser fra hjemlandskulturer til utenlandske ansatte kan også benyttes for å fremme forståelsen av den norske virkeligheten på arbeidsplasser.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;
dc.subjectendringsledelseno_NO
dc.subjectkulturno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.subjecttranslasjonsprosesserno_NO
dc.subjectkonseptoversettelseno_NO
dc.subjectendringsprosesserno_NO
dc.titleForstår de hverandre? En studie om møte mellom polske og norske arbeidere ved Kvernalandno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber75no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Vis enkel innførsel