Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNilsen, Jolanta
dc.date.accessioned2012-11-05T11:41:08Z
dc.date.available2012-11-05T11:41:08Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184706
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyno_NO
dc.description.abstractMot slutten av 90-tallet oppstod den første debatten rundt genmodifisert mat, og temaet ble stadig mer diskutert. Antall debatter øker stadig i media, spesielt de som tar opp den potensielle helserisikoen ved benytting av genmodifisert mat. Det finnes ulike syn på dette området. Dermed er det ikke lett å gi et klart svar som kan berolige oss konsumenter. De som støtter denne teknikken argumenterte for at det modifiseres bare noen få gener, og selve prosessen gjennomføres på en kontrollert måte. I tillegg kom det fram at gjennom denne teknikken kan det lett elimineres skadelige innkrysninger. Genmodifisert mat får stadig mer oppmerksomhet og deler samfunnet i to grupper; motstandere og supportere. De som er imot peker på negative aspekter som negativ innvirkning på økosystemet, helsemessige skader og ikke minst den store usikkerheten som denne genmodifiserte maten fører med seg. Supportere benytter slike begreper som mattrygghet, matvare sikkerhet, rettferdig fordeling, miljøvern og bærekraftighet. Vi kan observere en stor uenighet imellom andre land i Europa. Dette påvirker deres reguleringspolitikk. Mange politikere prøver å finne en alliert for å gå imot genmodifisert mat, og prøver å skape en bedre regulering som kan minimalisere usikkerheten og dermed beskytte deres egen befolkning. Temaet er såpass diskutert at det var mer enn nok å ta tak i til denne oppgaven. Jeg fikk sjansen til å studere GMO-reguleringen i Norge og se hvordan myndighetene prøver å skape en tilfredstillende regulering til GMO-produktene. Teoretisk rammeverk hjelper meg med å komme opp med mulige forklaringer for deres avgjørelser og ståsted, hjelper med å gi en forståelse for reguleringen og med å finne svar på hva som ligger bak begrepet ”regulering” og ”reguleringsregime”. Oppgaven fokuserer på lovregulering og risikopersepsjon. Risikopersepsjon influerer på avgjørelser angående regulering som er en ganske utfordrende prosess. I tillegg kan jeg fokusere på de prinsippene som står bak regulering og vurdering av risiko som er knyttet til GMO-produktene og genteknologien. Disse prinsippene er føre-var og trygg mat. Hvordan og i hvilken grad dette influerer på regulering kan vi se gjennom oppgaven.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;
dc.subjectsamfunnssikkerhetno_NO
dc.subjectrisikono_NO
dc.subjectreguleringno_NO
dc.subjecttilsynno_NO
dc.titleGMO regulering i Norgeno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Vis enkel innførsel