Show simple item record

dc.contributor.authorTofte, Kristin
dc.date.accessioned2012-09-25T09:13:20Z
dc.date.available2012-09-25T09:13:20Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184710
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementno_NO
dc.description.abstractDenne studien tar for seg lederrollen og konflikter. Jeg har undersøkt om det er noen forskjell i hvordan kvinnelige og mannlige ledere opplever intra- rollekonflikten, her kalt jobb – jobb konflikten. En intra- rollekonflikt er en form for rollekonflikt hvor motstridende forventninger fra ulike hold rettes mot en og samme rolle. Dette er en typisk rollekonflikt for ledere, og en del av en leders hverdag. For å kunne si noe om hvordan jeg tror kvinnelige og mannlige ledere opplever jobb – jobb konflikten, altså for å kunne i det hele tatt anta at det er en forskjell mellom kjønnene, brukte jeg litteraturen for å finne ulike teoretiske perspektiver på kjønn, lederstil og konflikthåndtering. Dette er faktorer jeg tror vil være med å definere kvinner og menn som ledere og i forhold til hvordan de tilpasser seg og takler ulike sider ved jobben. På bakgrunn av teorien antok jeg at kvinner opplever mer jobb– jobb konflikt enn menn. I tillegg til å studere kjønn opp mot intra- rollekonflikten, kontrollerte jeg også for andre mekanismer jeg mente kunne samvariere med kjønn og ha en effekt på jobb – jobb konflikten. De utvalgte mekanismene er alder, utdanning, ledernivå, sektor, antall underordnede, ukentlig arbeidstid og disponering av ressurser. Sammenhengen mellom kjønn, opplevd jobb – jobb konflikt og de andre mekanismene skisserte jeg i en modell. Denne modellen ble testet gjennom en hierarkisk stegvis multippel regresjonsanalyse. Dataene jeg brukte i min analyse er fra AFF sin lederundersøkelse fra 2002. Jeg har ut i fra disse rådataene stått for all analysen selv. På bakgrunn av mine analyser så viser det seg at det er en forskjell i hvordan kvinnelige og mannlige ledere opplever jobb – jobb konflikten, og at kvinner opplever i snitt et høyere konfliktnivå enn menn. Men det viser seg at kjønnseffekten i hovedsak virker gjennom variabelen disponering av ressurser, det vil si at kvinners konfliktnivå har med hvordan de opplever at de disponerer viktige ressurser. Jeg konkluderer med at dette er et område som krever mer forskning for at en skal få en større forståelse for hvilken effekt kjønn har på intra- rollekonflikten, og hvordan denne type konflikt påvirker ledere og deres hverdag.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;
dc.subjectendringsledelseno_NO
dc.subjectkjønnno_NO
dc.subjectintra-rollekonfliktno_NO
dc.subjectlederrollenno_NO
dc.subjectkonfliktno_NO
dc.titleLederrollen og konflikt - en analyse av opplevd intra- rollekonflikt hos mannlige og kvinnelige ledereno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [691]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record