Show simple item record

dc.contributor.authorFrøyen, Marita Ryland
dc.date.accessioned2012-09-20T14:09:34Z
dc.date.available2012-09-20T14:09:34Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184716
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementno_NO
dc.description.abstractFormålet med avhandlingen har vært å utforske hvordan små perifere kommuner kan imøtekomme samtidens distrikts-utfordringer, med utgangspunkt i de to teoretiske tilnærmingene place branding og employment branding. Studien har derfor et eksplorativt design, hvor hensikten har vært å gå i dybden for å skape en forståelse for utfordringene som samtidens utviklingsmønster representerer i distrikt-Norge. Studiens problemstilling handler om «Hvordan place branding av Gloppen kommune kan styrke SFE sin employment branding». Problemstillingen er derfor utformet med hensikt om å utforske hvordan case enhetene; Gloppen kommune og energibedriften Sogn og Fjordane Energi AS, med utgangspunkt i det teoretiske bakteppe kan styrke sin konkurransekraft i kampen om de knappe ressursene. Place branding og employment branding er to omdømmeoppskrifter som i teorien fremstilles med en svært generell karakter, noe som gjør teoriene vanskelig å overføre til konkrete kontekster. I studien drøftes derfor teorienes overføringsrelevans til kommunekonteksten, slik at de elementene i oppskriftene som har en reel overføringsverdi kan omstilles og gjøres gjeldende i casekonteksten. Empirien diskuteres i lys av det teoretiske bakteppe, med hensikt om å fremlegge en analyse av hvilke utfordringer en kontekstualisering av place branding representerer i Gloppen. I analyse- og diskusjonskapittelet fremlegges derfor et forslag om hvordan oppskriftene kan kontekstualiseres og anvendes i Gloppen, gitt både de teoretiske svakhetene og de kommunale utfordringene som ble avdekket i situasjonsanalysen. Forskningsresultatene indikerer at SFE tilsynelatende oppleves som en mer attraktiv arbeidsplass, enn hvordan Gloppen oppleves som bosted. Derimot fremkommer det av studien at Gloppen besitter noen trivselsattributter, som om riktig formidlet, kan utgjøre en fordel med SFE sin plassering i Gloppen. Dermed hentyder studiens forskningsresultater at place branding av Gloppen, kan være en mulig løsning for å styrke SFE sine strategier for employment branding.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;
dc.subjectendringsledelseno_NO
dc.subjectplace brandingno_NO
dc.subjectemployment brandingno_NO
dc.subjectsentraliseringno_NO
dc.subjectrekrutteringsutfordringno_NO
dc.titleKampen om de knappe ressursene : en eksplorativ case studie om stedfremming av Gloppen Kommuneno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Show simple item record