Show simple item record

dc.contributor.authorVatnaland, May Linda Rørheim
dc.date.accessioned2012-09-25T11:07:15Z
dc.date.available2012-09-25T11:07:15Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184732
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementno_NO
dc.description.abstractBegrepet faglig forsvarlighet har fått en del større oppmerksomhet de senere årene, men begrepet har fortsatt en for snever betydning i det daglige. Det finnes ikke en generell og akseptabel forståelse for hva konkret faglig forsvarlighet innebærer. Overgang fra lovverket inneholder svært lite detaljer og beskrivelser, utøvelsen av sykepleie overlates derfor i stor grad til det faglige skjønn. Hensikten med studien blir derfor å bidra til å oppnå en bedre begrepsforståelse. Målet blir dermed en økt bevissthet rundt hva faglig forsvarlighet innebærer og krever. For å besvare oppgavens problemstilling har jeg utføre en kvalitativ studie med ti åpne spørsmål. Studien består av totalt åtte deltakere, fem sykepleiere og tre hjelpepleiere fordelt mellom tre ulike sykehjem - og hjemmetjeneste. Faglig forsvarlig er både et individuelt ansvar, og et systemansvar. Sykepleiere foretar mange etiske, praktiske og verdimessige valg, og står personlig ansvarlig for de valg og handlinger som blir foretatt. Virksomhetens har på sin side det er tre sentrale plikter til å planlegge, organisere og tilrettelegge slik at helsepersonell skal utføre sykepleie med en faglig god standard. Studien viser at helsepersonell er bevisst sitt ansvar, men det kan se ut til å være en tendens til at virksomhetene i varierende grad tar sin del av ansvar, og at dette kan ha en sammenheng med at ansvaret blir fordelt mellom flere personer, og dermed oppstår det en fragmentering av ansvar. Når faglig forsvarlighet blir ivaretatt på individuelt nivå og systemnivå bidrar det til at pasientene mottar en helsetjeneste med best mulig god kvalitet. Det er tre sentrale faktorer som antas å påvirke faglig forsvarlighet i stor grad. Kunnskap og kompetanse, grunnbemanning og dokumentasjon. Alle faktorene er gjensidig avhengig av hverandre, men kunnskap og kompetanse ser ut til å være den faktoren deltakerne i studien oppfatter som mest grunnleggende for å gi pasienten en faglig forsvarlig helsehjelp. Kravet til effektivitet blir høyere, grunnbemanning lavere, faglig forsvarlighet ser ut til å overskygges av det økonomiske perspektivet. Helsepersonell opplever stadig å ikke strekke til verken faglig eller tidsmessig på grunn av stramme rammebetingelser, også dette går utover forsvarligheten.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;
dc.subjectendringsledelseno_NO
dc.subjectfaglig forsvarlighetno_NO
dc.subjecthelsepersonellno_NO
dc.subjectkompetanseno_NO
dc.subjectkvalitetno_NO
dc.titleHvilken forståelse har helsepersonell av faglig forsvarlighet, og hvilke forutsetninger har de for å oppnå faglig forsvarlighet : et bidrag for å oppnå en bedre begrepsforståelse.no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [691]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record