Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMelin, Margrethe
dc.date.accessioned2013-09-10T12:28:13Z
dc.date.available2013-09-10T12:28:13Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184776
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementno_NO
dc.description.abstractDenne undersøkelsen har sitt utgangspunkt i en interesse for bruk av personlighetstester i seleksjonsprosesser. Prosjektet søker å beskrive kandidatenes opplevelse av en adaptiv personlighetstest. Undersøkelsen er rettet mot å forstå hvordan kandidater opplever det adaptive svarformatet og om denne opplevelsen har en betydning for kandidatenes tilbøyelighet til å svare ærlig eller uærlig på spørsmålene i testen. Problemstillingen som søkes besvart gjennom denne undersøkelsen er: «Opplevelse av adaptive personlighetstester i seleksjonsprosesser og potensielle effekter de kan ha på testresultatenes troverdighet.» Undersøkelsen belyser hvordan kandidater i en seleksjonsprosess opplever personlighetstesten Shapes og hvilke utfordringer de opplever i møtet med testen. Undersøkelsen gir innblikk i hvordan informantene opplever å svare ærlig på spørsmålene i testen. Det drøftes også om det adaptive svarformatet kan påvirke graden av ærlige svar hos kandidatene. De empiriske dataene har blitt samlet inn ved bruk av kvalitativt forskningsintervju, og teoriutvalget er basert på de empiriske funnene som ble gjort. Resultatene viser at informantene opplever flere utfordringer når de skal ta personlighetstesten Shapes. Utfordringene er knyttet til uklarheter rundt spørsmålene og hvordan de ulike spørsmålene best skal besvares. Det blir konkludert med at disse uklarhetene og utfordringene kan ha en potensiell negativ innvirkning på testresultatenes troverdighet. Undersøkelsen konkluderer også med at kandidater som gjennomfører personlighetstesten Shapes er usikre på hvor grensen går for hva som er akseptabel fremheving av egne kvaliteter og hva som er juks eller manipulering. Det drøftes om denne usikkerheten, kombinert med de andre utfordringene kandidatene opplevde, kan ha innvirkning på personlighetstestens troverdighet eller om selvpresentasjon er en naturlig og akseptabel atferd for kandidater i en seleksjonssituasjon.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;
dc.subjectendringsledelseno_NO
dc.subjectpersonlighetstesterno_NO
dc.subjectutfordringerno_NO
dc.subjectmanipuleringno_NO
dc.titleAdaptive personlighetstester i seleksjonsprosesser og potensielle effekter på testresultatenes troverdighetno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [1061]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Vis enkel innførsel