Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJørpeland, Elise
dc.date.accessioned2013-09-10T12:05:56Z
dc.date.available2013-09-10T12:05:56Z
dc.date.issued2013-06-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184828
dc.descriptionMaster's thesis in Change Managementno_NO
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å undersøke hvorvidt bedrifter kan endre ansattes holdninger og vaner, i forhold til å velge alternativ transport fremfor å velge bilen til jobb. Aker Solutions er brukt som case, ettersom de fikk store parkeringsrestriksjoner pålagt fra Stavanger Kommune når de skulle samlokaliseres i Jåttåvågen. Disse restriksjonene skapte stor motstand mot flytting blant de ansatte, og dannet grunnlaget for studiens problemstilling. Målet har vært å gi en fullstendig beskrivelse av hvilke tiltak som er blitt iverksatt, om disse har vært suksessfulle eller ei, og ikke minst hvilke reaksjoner det har skapt blant de ansatte. Om disse tiltakene har ført til nye holdninger og vaner blant de ansatte har vært det mest interessante aspektet ved studien. Videre var målet å se om det var ulikheter blant de ansatte, og prøve å finne ut de eventuelle årsakene til disse ulikhetene. Metoden som er blitt brukt er en kvalitativ metode, ved å utføre dybdeintervju av 8 ansatte i konsernet. I tillegg er det blitt gjort en grundig litteraturgjennomgang for å danne grunnlaget for drøftingen av resultatene fra studien opp mot relevant teori. Resultatene viser at det har vært en holdningsendring blant de fleste av informantene i denne studien, men det betyr dermed ikke at atferden har endret seg på lik linje. Noen av informantene har endret både sine holdninger, vaner og atferd i forhold til å velge alternativ transport fremfor bil. Andre har derimot beholdt sin gamle vane ved å fortsette å kjøre bil til jobb, men resultatene viser at de har endret sin holdning til AS og selve flyttingen. Disse var i utgangspunktet negative til flyttingen. Etter flyttingen har de derimot innsett at det faktisk er ledige parkeringsplasser, og situasjonen har dermed endret seg til det positive. For enkelte av informantene har holdningene forblitt de samme, positive til endringen både før og etter samlokaliseringen i Jåttåvågen. For en av informantene har endring vært motsatt, fra mer positiv til negativ grunnet manglende bomsystem i parkeringshuset. Det viktigste funnet har kanskje dermed vært at man må forsøke og ikke bare få mennesker til å endre måten de tenker og føler på, men også måten de faktisk handler på. Det er ikke alltid slik at disse to er synonyme.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;
dc.subjectendringsledelseno_NO
dc.subjectAker Solutionsno_NO
dc.subjectendringsmotstandno_NO
dc.subjectholdningerno_NO
dc.subjectvanerno_NO
dc.subjectkognitiv dissonansno_NO
dc.subjecttransportno_NO
dc.title«Gammel vane vond å vende?» En studie om Aker Solutions samlokalisering og deres pålagte parkeringsrestriksjonerno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [1061]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Vis enkel innførsel