Show simple item record

dc.contributor.authorEkren, Alexander
dc.date.accessioned2013-11-15T10:11:57Z
dc.date.available2013-11-15T10:11:57Z
dc.date.issued2013-06-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184842
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyno_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er den del av studieprogrammet samfunnssikkerhet – med fordypning i sikkerhet og beredskap i Nordområdene. Studieprogrammet er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Universitetet i Tromsø. Arbeidet med oppgaven har blitt gjennomført i perioden desember 2012 – juni 2013, og veileder for oppgaven har vært førsteamanuensis Bjørn Ivar Kruke ved Universitetet i Stavanger. Oppgaven tar for seg utfordringen knyttet til kommunalt arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, og Fylkesmannens rolle som regional samordner i dette arbeidet. Oppgavens problemstilling er; ”Hvordan kan Fylkesmannen som regional samordner bidra i å styrke påliteligheten i det kommunale beredskapsarbeidet?”. Problemstillingen er avgrenset til å omhandle Fylkesmannen i Troms og kommunene; Tromsø, Balsfjord, Karlsøy og Lyngen. Denne problemstillingen springer ut i fra det økende fokuset på samhandling og samvirke som har blitt trukket inn i prinsippene for styringen av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Norge, i etterkant terrorangrepene 22.juli, og en rekke naturrelaterte hendelser slik som stormen Dagmar i 2011. Oppgaven belyser problemstillingen med utgangspunkt i teorien fra utviklingen av høy-pålitelige organisasjoner, og utviklingen av felles bevissthet som bidrag for styrkingen av pålitelighet i organisasjoner. Oppgaven er gjennomført som en kvalitativ studie, der en gjennomgang av de relevante dokumentene som legger grunnlaget for styringen av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene, og styringsdokumentene for Fylkesmannens rolle som regional samordner i dette arbeidet sammen med intervjuer gjort av nøkkelpersoner innenfor dette arbeidet, både på kommunalt og regionalt nivå. Oppgaven konkluderer med at Fylkesmannens viktigste bidrag som regional samordner i styrkingen av påliteligheten i det kommunale beredskapsarbeidet ligger i bruke de tre rollene; Veileder/Pådriver, tilsynsmyndighet og innsigelsesinstans, som virkemidler for å skape en forankring for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap hos den kommunale ledelsen. Videre trekker oppgavens konklusjoner også frem behovet for ytterligere fremtidig forskning innenfor tematikken samhandling på tvers av organisasjonsgrenser.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;
dc.subjectsamfunnssikkerhetno_NO
dc.subjectcollective mindfulnessno_NO
dc.subjecthigh-reliability organizationsno_NO
dc.subjectkommunal beredskapspliktno_NO
dc.subjectregional samordningno_NO
dc.titlePålitelighet i det kommunale arbeidet med samfunnssikkerhet - Fylkesmannens rolle som regional samordnerno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Show simple item record