Show simple item record

dc.contributor.authorGullestad, Jørgen
dc.date.accessioned2013-09-11T10:57:32Z
dc.date.available2013-09-11T10:57:32Z
dc.date.issued2013-06-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184844
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyno_NO
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven har vært å bidra til å etablere en bedre forståelse av hvilke overordnete perspektiver som spiller inn på evne til sikkerhetsstyring innen anbudsutsatt hurtigbåttrafikk i Norge. Dette er et område som kan sies å være relativt underutforsket. Oppgaven, som er basert på et eksplorativt design, baserer seg på forskningsintervjuer gjennomført med tre forskjellige aktørnivåer innen hurtigbåtbransjen, maritimt og administrativt ansatte i to hurtigbåtrederier, samt fylkeskommunalt ansatte med ansvar for hurtigbåttrafikk. Det er benyttet en todelt analytisk modell for å besvare oppgavens problemstilling. Det første steget i denne er basert på HRO-perspektivet kollektiv bevissthet, som sammen med perspektiver for sikkerhetskultur ble benyttet for å analysere funn fra informantene. Funnene tyder på at rederiene har et fokus på og utbytte av den formaliserte sikkerhetsstyringen som foregår, men at maritimt nivås etterfølgelse av rederiinterne krav til sikkerhetsstyring varierer. Dette gjelder blant annet rapportering av avvik og etterlevelse av prosedyrer. De maritimt ansatte viser til at bruken av disse tidvis kommer i konflikt med kunnskap og erfaring. Funnene tyder på at bemanningsnivå på hurtigbåtene oppfattes som en sikkerhetskritisk utfordring, spesielt knyttet til de mindre fartøyene. Analysemodellens andre steg er basert på Rasmussens flernivåmodell. Funnene tyder på at det i koblingen mellom hurtigbåtrederier og fylkeskommune oppstår potensielle målkonflikter, blant annet i forhold til bemanning av fartøyene og produksjonspress for å opprettholde rutetider. Funn tilsier en begrenset informasjonsutveksling mellom rederi og fylkeskommunalt nivå hva gjelder sikkerhetsrelatert informasjon, og at dette kan utgjøre et forbedringspotensiale.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;
dc.subjectsamfunnssikkerhetno_NO
dc.subjecthurtigbåtno_NO
dc.subjectanbudno_NO
dc.subjectsikkerhetskulturno_NO
dc.subjectsikkerhetsstyringno_NO
dc.titleSikkerhetsstyring i anbudsutsatt hurtigbåtvirksomhet – en kvalitativ studieno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Show simple item record