Show simple item record

dc.contributor.authorHalleraker, Stine Eide
dc.date.accessioned2013-09-10T08:57:19Z
dc.date.available2013-09-10T08:57:19Z
dc.date.issued2013-06-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184867
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementno_NO
dc.description.abstractKunnskap er i dag en av de viktigste kildene til konkurransefortrinn for organisasjoner, og spørsmålet om hva som skal til for å lykkes med overføring av ideer fanger både forskeres og praktikeres oppmerksomhet. Denne oppgaven handler om kunnskapsoverføring sett i lys av et translasjonsteoretisk perspektiv. Jeg har satt fokus på hvordan en organisasjon går frem for å hente ut en praksis fra en annen organisasjon, med det formål at den skal overføres til og gjenskapes som en suksess i egen virksomhet. Det er valgt en casestudie med kvalitative intervjuer for å innhente data om kunnskapsoverføringsprosessen, i tillegg til at det er blitt brukt interne dokumenter i innhentingen av datamateriale. Det teoretiske hovedfundamentet i studien bygger på Røvik (2012) sitt translasjonsteoretiske perspektiv på kunnskapsoverføring. I forbindelse med kunnskapsoverføring er det i følge Røvik (2012) to kritiske faser som er involvert, der den første er dekontekstualisering og den andre er kontekstualisering. Denne studien er i hovedsak rettet mot dekontekstualiseringsprosessen i forbindelse med kunnskapsoverføring. Kontekstualisering blir imidlertid belyst og vurdert for å se forløpet i oversettelsesprosessen. Translatørkompetanse som fenomen blir også beskrevet og translatørenes kunnskap om oversettelsesregler. Hovedtemaet har vært å beskrive hvordan Offshore AS har oversatt og overført en prosjektgjennomføringsmetode fra datterbedriften. Det er blitt lagt vekt på ulike faktorer som kan påvirke utfallet av dekontekstualiseringen og oversettelsesprosessen i sin helhet. Det er særlig blitt lagt vekt på prosjektgjennomføringsmetodenes oversettbarhet, og hvilke oversettelsesregler som har preget kunnskapsoverføringen. Hovedfunnene viser at Offshore AS har brukt hensiktsmessige oversettelsesregler, slik at praksisen er blitt oversatt til en idé som inneholder de mest essensielle elementer som gjør at den fungerer i datterbedriften. Dekontekstualiseringen av praksisen har i henhold til teorien foregått på en slik måte at oversettelsen av prosjektgjennomføringsmetoden kan oppsummeres til å være en passende translasjon. Kontekstualiseringen av metoden er en pågående prosess. Funnene så langt indikerer at den foreløpig forløper bra, men det er en utfordring for bedriften å integrere den nye praksisen med eksisterende tradisjon i Offshore AS.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;
dc.subjectendringsledelseno_NO
dc.subjectkunnskapsoverføringno_NO
dc.subjecttranslasjonsteoretisk perspektivno_NO
dc.subjectoversettelseno_NO
dc.subjectdekontekstualiseringno_NO
dc.subjectkontekstualiseringno_NO
dc.subjecttranslatørkompetanseno_NO
dc.titleOversettelse og overføring av en prosjektgjennomføringsmetode. Kunnskapsoverføring sett i lys av et translasjonsteoretisk perspektiv.no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [1263]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record