Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNesvik, Kristine Skogsrud
dc.date.accessioned2013-11-20T10:36:44Z
dc.date.available2013-11-20T10:36:44Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184901
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyno_NO
dc.description.abstractPrioriteringer i krisesituasjoner er et av de største dilemmaene humanitære organisasjoner står overfor i felt. Vann, mat, husly og sanitære fasiliteter står som oftest på toppen av prioriteringslisten. Når det gjelder beskyttelse av kvinner beskriver informanter fra felt at man i den akutte fasen er mest opptatt av fysisk beskyttelse gjennom å sørge for ovennevnte tjenester. Det er først etter en viss tid at man blir oppmerksom på andre ting som skjer i en fordrivningssituasjon – som vold mot kvinner. De senere år har det vært en økende bekymring blant humanitære organisasjoner om omfang og effekt av vold mot kvinner i flyktningleire. Å adressere vold mot kvinner har vist seg å være en kompleks oppgave og det har vært utfordrende å få gjennombrudd. Det er utviklet utallige strategier og retningslinjer for å møte disse utfordringene, men det eksisterer utfordringer knyttet til å vite hvilke tiltak man skal implementere i en gitt kontekst. Gjennomføringen av tiltak for beskyttelse av kvinner er også påvirket av ressursbegrensinger, ujevne prioriteringer og ansvarlighet blant humanitære organisasjoner. Studiens mål har vært å se nærmere på hvilke faktorer som kan ligge bak kompleksiteten ved å håndtere beskyttelse av kvinner. Jeg har i denne forbindelse valgt å se på hva som påvirker prioriteringer av tiltak mot kjønnsbasert vold i felt. Teorigrunnlaget for denne oppgaven har som mål å beskrive kompleksiteten som ligger bak prioriteringene og identifisere ulike faktorer som kan påvirke prioriteringer til organisasjoner som jobber med kjønnsbasert vold. I denne forbindelse ser jeg nærmere på humanitære organisasjoners formelle og uformelle trekk og hvordan operasjoner styres både fra hovedkontor og felt. I dette kan det ligge sentralt gitte prioriteringer som kan være ulike dem i felt. Videre ser jeg på om det kan være ulik forståelse og kultur i forhold til hvordan beskyttelse av kvinner håndteres og hvorvidt dette kan påvirke prioriteringer. [...]no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2010;
dc.subjectsamfunnssikkerhetno_NO
dc.subjectflyktningleirno_NO
dc.subjectflyktningerno_NO
dc.subjectflyktninghjelpenno_NO
dc.subjectvold mot kvinnerno_NO
dc.subjectkjønnsbasert voldno_NO
dc.subjectinternt fordrevneno_NO
dc.titleBeskyttelse av kvinner i flyktningleireno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Vis enkel innførsel