Show simple item record

dc.contributor.authorValsvik, Mariann Tveit
dc.date.accessioned2014-02-20T15:10:33Z
dc.date.available2014-02-20T15:10:33Z
dc.date.issued2014-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184916
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyno_NO
dc.description.abstractTeamet for denne oppgaven er trafikksikkerhet. Antall personer som blir drept i trafikken i Norge i dag er på et svært lavt nivå, sett i forhold til antall innbyggere og antall kjøretøy på veien/antall kjørte km pr enhet. Tallet er likevel for høyt, for et tap av menneskeliv rammer menneskene omkring, i tillegg til å føre med seg samfunnsmessige kostnader. Ungdomsulykker utgjør om lag 25 % av de omkomne i trafikken. Samtidig utgjør personer mellom 16 og 24 år kun omlag 14 % av den totale befolkningen, og omlag 7 % av selve trafikkmassen. Det har de siste årene vært en gjennomsnittlig jevn nedgang i ulykker generelt, og i ungdomsgruppen spesielt. Problemstillingen ble derfor formulert ut ifra dette, og målet ble å finne ut mulige årsaker til denne reduksjonen, samt å se om det er mulighet for ytterligere å kunne redusere antallet omkomne i denne aldersgruppen. Oppgaven konkluderer med at det kan ha skjedd en holdning- og atferdsendring hos ungdommer, i retning av at det kan virke som om ungdom er blitt flinkere til å si ifra når de opplever risikofylte situasjoner. Dette kan gjerne forklares gjennom holdningsskapende og atferdsmodifiserende kampanjer. Det generelt økte fokuset på trafikksikkerhetsarbeid, gjennom bruk av kampanjer, utbygging og forbedring av veinettet, i tillegg til sikrere biler, kan sammen være med på å forklare reduksjonen i omkomne i ungdomsgruppen. For en ytterligere reduksjon er det viktig å fortsette å arbeide med de nevnte fokusområdene. Det bør også rettes en innsats mot foreldregruppen. Kan en få foreldre til å overføre en positiv holdning og atferd til barna, så vil det være et viktig trekk. Å få samfunnsmessige instanser til å se mer på samfunnsøkonomiske gevinster ved forebyggingsarbeid, vil også kunne bidra til økt trafikksikkerhet. Økte budsjett i trafikksikkerhetsarbeidet, vil kunne åpne opp for en enda større innsats i de ulike organisasjoners arbeid for å redusere ulykker og skader i trafikken.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;
dc.subjectsamfunnssikkerhetno_NO
dc.subjecttrafikksikkerhetno_NO
dc.subjectungdomno_NO
dc.subjectdødsulykkerno_NO
dc.subjectrisikopersepsjonno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.subjectlæringno_NO
dc.subjectholdningerno_NO
dc.subjecttrafikkulykkerno_NO
dc.titleTrafikksikkerhet. Hva kan forklare reduksjonen i antall dødsulykker i trafikken blant ungdom, og hva kan gjøres for å oppnå en ytterligere reduksjon?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [688]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record