Show simple item record

dc.contributor.authorNesse, Oddny Charlotte
dc.date.accessioned2014-02-14T11:52:52Z
dc.date.available2014-02-14T11:52:52Z
dc.date.issued2014-02-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184931
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyno_NO
dc.description.abstractOppgaven analyserer bruken av og resultatene til politiets tegn- og symptomtest opp mot klinisk legeundersøkelse, sakkyndiguttalelse, promillesammenlikning og eventuell dom i de aktuelle sakene. I tillegg er det i oppgaven sett på det større bildet og på aktørene som er involvert i prosessen opp mot teoretiske perspektiv som reguleringsregimer, i tillegg til sosio-tekniske system og barrieretenkning. Blant funnene ser en at tegn- og symptomtesten blir mest brukt i sakene med lav rus og det tyder på at den blir brukt i de sakene der det er reell tvil om det foreligger ruspåvirkning. Resultatet blir da brukt for å vurdere om mer informasjonsinnhenting er nødvendig. Tegn- og symptomtesten virker og å ha betydelig bedre sensitivitet enn den kliniske legeundersøkelsen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2014;
dc.subjectsamfunnssikkerhetno_NO
dc.subjecttrafikksikkerhetno_NO
dc.subjectrusno_NO
dc.subjectruskjøringno_NO
dc.subjectreguleringsregimeno_NO
dc.subjectpolitino_NO
dc.titlePolitiets bruk av tegn- og symptomtesten for å avdekke ruspåvirket kjøring i Norgeno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Show simple item record