Show simple item record

dc.contributor.authorOrheim, Anita
dc.date.accessioned2014-02-20T08:13:45Z
dc.date.available2014-02-20T08:13:45Z
dc.date.issued2014-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184937
dc.descriptionMaster's thesis in Art and culture studiesno_NO
dc.description.abstractUtvidelsen av EU og EØS i 2004 åpnet opp for fri arbeidsinnvandring i Europa. Dette har endret mange små industrielle lokalsamfunn i Norge fordi stedene opplever økt tilflytting av østeuropeiske arbeidsinnvandrere. Bygder opplever fraflytting av yngre innbyggere som fører til utfordringer som lav befolkningsvekst eller å finne seg en ektefelle. Dette har ført til at henteekteskap fra Asia er blitt mer vanlig enn før i mange bygdesamfunn. En del av disse asiatiske innvandrerne starter egne bedrifter og ansetter andre asiatiske innvandrere, som ofte kommer på følge av familiegjenforening. Stat og kommuner utvikler i dag nye integreringsstrategier for å imøtekomme behovene og utfordringene som oppstår på småsteder på grunn av språk og kulturforskjellene som innvandringen fører til. Med utgangspunkt i problemstillingen: ” hva er integrering og hvilken betydning har sted og kulturelle aktiviteter for integreringsprosesser. Spørsmålet belyses med erfaringer fra asiatiske og østeuropeiske arbeidsinnvandrere i to småkommuner i Norge og Skottland”. Studien viser hvordan asiatiske og østeuropeiske innvandrere i en kommune i Norge og en kommune i Skottland, opplever sin egen integrering og hvilken betydning kulturelle aktiviteter har for deres tilhørighet til stedet. Funnene viser at integrering er individuelt. Samtidig viser funnene at språkkunnskaper har en avgjørende rolle for både integrering og for deltakelse på kulturelle aktiviteter. Hovedfunnene viser at gratis språkopplæring og gratis kulturelle lavterskeltilbud i form av inkluderende møteplasser, er nøkkelen til en god integrering for innvandrerne. Gjennom å se på nasjonale integreringsstrategier i Norge og Skottland, ser en store forskjeller på nasjonale rammeverk som de to småkommunene arbeider ut i fra. Dette fører til ulike konsekvenser for integreringen til innvandrerne i de to kommunene. I Skottland har alle innvandrere rett på gratis språkopplæring mens i Norge, har arbeidsinnvandrere ikke rett på gratis språkkurs i følge Introduksjonsloven fra 2003 § 2. Skottland har i tillegg flere nasjonale kulturstrategier i praksis, som gir flere kulturelle lavterskeltilbud for innvandrere i småkommuner enn hva norske småkommuner tilbyr. Innvandrerne i denne studien erfarer denne forskjellen, og de viser til at følelsen av integrering henger sammen med kommunal praksis. Studien viser at innvandrerne i kommunen i Skottland sannsynligvis opplever en lettere integrasjonsprosess og sterkere tilhørighet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2014;
dc.subjectkunstno_NO
dc.subjectkulturvitenskapno_NO
dc.subjectintegreringno_NO
dc.subjectkulturaktiviteterno_NO
dc.subjectarbeidsinnvandringno_NO
dc.subjectutkantkommunerno_NO
dc.titleArbeidsinnvandrerens møte med bygdano_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [691]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record