• En gjennomgang av ustrukturert lek på barn med flyktningbakgrunn. 

      Ahamefula O. Ngozika (Master thesis, 2022)
      Det gjennomføres en gjennomgang av effekten av ustrukturert lek på flyktningbarn. Hovedmålet med arbeidet er å undersøke bruken av ustrukturert lek som et integreringsverktøy tilgjengelig for flyktningbarn med tanke på ...