• Sosialt arbeid i møte med Nav og arbeidslinja 

      Berge, Anna Marielle Makepeace (Bachelor thesis, 2021)
      Formålet med oppgaven er å se sosialt arbeid i kontekst av Nav og arbeidslinja, og utforske om fagets verdier lar seg forene med organisasjonen og dens målsettinger. Oppgaven forsøker å belyse hvordan politiske og ...