• Skjønnsutøvelse i NAV 

      Bergene, Ina (Master thesis, 2021)
      I denne studien har jeg undersøkt skjønnsutøvelse i NAV. Studien har tatt utgangspunkt i en kvalitativ undersøkelse for å se på hvilke faktorer tidligere forskning har vektlagt som betydningsfulle elementer for sosialarbeiderens ...