• Kjærlighet i sosialpedagogisk arbeid 

      Carlsen, Nanna Ingersdatter (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2017;, Master thesis, 2017-07)
      Denne oppgaven er skrevet med utgangspunkt i temaet kjærlighet i sosialpedagogisk arbeid og har tatt utgangspunkt i barnevernsproffers forståelse av fenomenet kjærlighet. Barnevernsproffene er ungdommer som har førstehåndserfaring ...