• Utfordring og muligheter i møte mellom psykisk helse og tannhelse 

      Christiansen, Mariann (Bachelor thesis, 2023)
      Tittel: Utfordringer og muligheter i møte mellom psykisk helse og tannhelse. Bakgrunn: Levekårsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå, om helsen i Norge, viser at de fleste i Norge får helsehjelpen de trenger, men at det ...