• Barnefattigdom blant innvandrerfamilier i Norge 

      Demirbas, Hatice (Bachelor thesis, 2021)
      Barnefattigdom er et stadig økende sosialt problem i Norge. Barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i statistikken. De blir eksludert fra viktige sosiale arenaer som fritidsaktiviteter, SFO, bursdagsfeiringer og ...