• Trygg tilknytning i barneårene - betydningen for senere relasjoner 

      Djupevåg, Emma Dorrit (Bachelor thesis, 2021)
      Temaet for denne bacheloroppgaven er tilknytningsvansker, og hvordan dette vil påvirke muligheten til å skape trygge tilknytninger. Denne studien undersøker i hvilken grad barn med tilknytningsvansker fra tidlig barndom, ...