• Barnevernet i møte med minoritetsfamilier 

      Ejaz, Haniya (Master thesis, 2021)
      Temaet for denne masteroppgaven er barnevernets samarbeid med minoritetsfamilier. Forskning viser at minoritetsfamilier og barn utgjør en stor andel barnevernsstatistikken, og møter mellom barnevernet og minoritetsfamilier ...