• Behandlingsmetoder for rusavhengige ungdom - en litteraturgjennomgang 

      Ekvall, Julia (Bachelor thesis, 2021)
      Årsakene til rusavhengighet hos ungdom er komplekst og sammensatt, og krever helhetlige behandlingsmetoder. Ulike metoder har effekt på forskjellige måter og kan tilføre positive virkninger på ulike måter. Hvor mye effekt ...