• ADHD eller utviklingstraume? 

      Eldøy, Malene Rosland (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2015;, Master thesis, 2015-06-01)
      Dei siste ti åra har Noreg fått massiv kritikk frå blant anna FN grunna stor auke i diagnostiseringa av ADHD. Samtidig har omgrepet utviklingstraume vakse fram. Utviklingstraume har fått auka fokus ettersom vi har fått ny ...