• Relasjonsarbeid i arbeidsinkluderingsprosesser 

      Engen, Turid Hovda (Master thesis, 2021)
      Sammendrag Bakgrunn: Utvidet oppfølging er et arbeidsrettet tiltak i Arbeids- og velferdsforvaltningen. Tiltaket innebærer tett individuell oppfølging fra jobbspesialist til personer som har omfattende og sammensatte ...