• Hva tenker elevene om læreren sin rolle i forbindelse med digital mobbing? 

      Guggedal, Therese (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2018;, Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven har som utgangspunkt i å undersøke hvilke tanker elevene har til læreren og skolen, nå når sosiale medier er tilgjengelig for alle til alle døgnets tider, og digital mobbing dermed er en relevant ...