• Stress og tilpasning 

      Guri, Denisa (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2013;, Master thesis, 2013-06-27)
      Enslige mindreårige asylsøkere er barn og ungdom som søker asyl i Norge uten å ha følge av foreldre eller andre som utøver foreldreansvar for dem, og som oppgir å være under 18 år. De er en kompleks gruppe og samtidig har ...