• Å leve i taushet 

      Kelmendi, Ema (Bachelor thesis, 2021)
      Denne bacheloroppgaven handler om hvorfor personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn, lever livet i taushet og ikke forteller om sine overgrepserfaringer. Denne oppgaven er en litteraturstudie som består ...