• Deling av selvskading i sosiale medier. 

      Irgens, Hanne Berit. (Bachelor thesis, 2021)
      Sosiale medier er i en kontinuerlig endringsprosess og en stor del av de unges hverdagsliv. I sosiale medier har man muligheten til å dele bilder, videoer og tekster med andre brukere. De siste årene har en sett flere og ...